آهن ربا مدل رینگی فریت بسته 10 عددی

محصول جدید

قطر خارجی 25 میلیمتر

قطر داخلی 12.5 میلیمتر

ضخامت 7 میلیمتر