شهر تهران

ارسال در شهر تهران صرفا از طریق پیک موتوری صورت می گیرد. در صورتیکه سفارشات را تا ساعت 12 ظهر ثبت شده باشد، کالاهای شما در همان روز ارسال می شوند و در صورتی که سفارش شما بعد از زمان ذکر شده ثبت شود، سفارش شما روز کاری بعد ارسال خواهد شد. 

همچنین برای مشتریانی که میخواهند سفارش خود را بصورت فوری و خارج از نوبت دریافت می کنند، امکان ارسال با پیک اختصاصی نیز فراهم است، هزینه ارسال در این صورت مبلغ 30 هزار تومان می باشد

سایر شهرستان ها

در صورتی که سفارش شما تا قبل از ساعت 11 روزهای شنبه تا چهارشنبه و یا 10 روز پنجشنبه ثبت شود، سفارش شما همان روز ارسال شده و تا 48 ساعت بعد آن را دریافت خواهید کرد. در صورتی که سفارش شما بعد از زمان ذکر شده ثبت شود، سفارش شما روز کاری بعد ارسال خواهد شد. 

برای رهگیری بسته خود می توانید به سایت شرکت پست مراجعه کنید:

http://www.newtracking.post.ir