آهن ربا مدل رینگی فریت بسته 4 عددی

محصول جدید

قطر خارجی 45 میلیمتر

قطر داخلی 22 میلیمتر

ضخامت 10 میلیمتر